Category Archives: Chuyên môn

Top 5 xu hướng Cloud Computing năm 2023

Top 5 xu huong Cloud computing

opsrun.io: Năm 2023 được kỳ vọng là năm bùng nổ với hàng hoạt công nghệ mới ra đời và phát triển, trong đó nổi bật là công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing). Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing) đã thực hiện một cuộc cách mạng trong vận hành doanh nghiệp, cho […]