Tag Archives: China Telecom

AdFlex x China Telecom triển khai hợp tác

AdFlex và China Telecom thỏa thuận hợp tác

opsrun.io – Ngày 01/06 vừa qua, đại diện AdFlex và China Telecom đã gặp gỡ nhằm xây dựng thoả thuận hợp tác về dịch vụ Cloud. China Telecom Việt Nam x AdFlex Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi về mô hình dịch vụ và định hướng trong tương lai. Trong năm 2023, […]