Tag Archives: opsrun

Việt Nam đứng thứ 2 toàn cầu về chuyển đổi số

Việt Nam xếp hạng 2 toàn cầu về số hóa

Theo nghiên cứu của DBS[1], Việt Nam xếp hạng thứ 2[2] trong tổng số 10 thị trường[3] được khảo sát về mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Số hóa nâng cao chất lượng dịch vụ Nghiên cứu của DBS về chuyển đổi số cho thấy, các công ty ở Việt Nam (68%) […]