CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

LỢI ÍCH MANG LẠI

Tùy biến điện toán đám mây

Máy chủ Cloud có thể đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của doanh nghiệp bằng cách đáp ứng ngay lập tức các nhu cầu và tài nguyên điện toán khác nhau.

An ninh mạng

Máy chủ đám mây cho phép kết nối an toàn và tin cậy, cho phép truy cập nhanh chóng và xác minh người dùng.

Không dư thừa tài nguyên

Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng của Cloud Server, doanh nghiệp có thể điều chỉnh hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu chứ không cần theo dự báo, giúp giảm rủi ro, hạn chế dư thừa hoặc thiếu dung lượng khi cần thiết.