QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Dịch vụ quản trị, điều hành hệ thống máy chủ doanh nghiệp, đảm bảo hệ thống của doanh nghiệp luôn hoạt động hiệu quả

Quản trị và vận hành hệ thống Opsrun

các chức năng của dịch vụ quản trị hệ thống

Giám sát toàn diện

Giám sát hiệu suất, tình trạng hoạt động của hệ thống gồm phần cứng như bộ xử lý, bộ nhớ, ổ đĩa và giao diện mạng, cũng như các thành phần phần mềm như hệ điều hành, ứng dụng và dịch vụ

Giải pháp bảo mật

Thiết kế và xây dựng giải pháp bảo mật cho hệ thống gồm chống virus, malware, chống xâm nhập bất thường

Quản lý dự phòng

Đảm bảo tính liên tục và đảm bảo của hệ thống bằng việc sao lưu dự phòng, lưu trữ dữ liệu quan trọng đầy đủ và liên tục

Khắc phục sự cố

Nhận thông tin trước khi sự cố thực sự xảy ra thông qua hệ thống giám sát và đưa ra phương án khắc phục. Các chỉ số về tỉ lệ sự cố, thời gian khắc phục theo thoả thuận với khách hàng

Báo cáo định kỳ

Báo cáo về tình trạng hệ thống, các vấn đề đang, đã xảy ra theo cam kết thời gian thoả thuận với khách hàng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ giải quyết sự cố liên quan đến hạ tầng bất cứ khi nào để đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt ổn định

Dịch vụ hỗ trợ khác

Các dịch vụ hỗ trợ tổng hợp khác tuỳ theo nhu cầu và tình hình thực tế của khách hàng