LỢI ÍCH MANG LẠI

Hiệu quả cao

Khối lưu trữ lưu lượng IOPS (đầu vào/đầu ra trên giây) cao và độ trễ thấp giúp Cloud storage trở nên lý tưởng cho các ứng dụng hiệu suất cao.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng theo chiều ngang cực kỳ linh hoạt với Block storage. Các nút cụm có thể được thêm vào khi cần thiết hoặc tăng dung lượng lưu trữ tổng thể.

Khả năng tương thích

Cloud Storage cho phép ghi lại dữ liệu thường xuyên trong khi vẫn duy trì hiệu suất. Kho lưu trữ tương thích với nhiều hệ điều hành và hệ thống tệp, phù hợp với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề.

Kiểm soát truy cập chi tiết

Hệ điều hành dựa trên máy chủ quản lý các khối lưu trữ, cho phép tối ưu hóa tốc độ bằng cách nhóm dữ liệu thay đổi nhanh trên các khối được chỉ định và lưu trữ các tệp tĩnh trên các khối khác.